SYG-NATURA

Doradztwo środowiskowe, nadzory przyrodnicze, monitoringi środowiskowe.

Dowiedz się więcej

O NAS

Nasza firma „Syg-Natura” istnieje od 2003 roku. Od początku świadczyliśmy usługi w zakresie doradztwa w chowie i hodowli ryb, specjalizując się w hodowli materiału zarybieniowego w wodach podgrzanych i gospodarce wędkarsko-rybackiej w rzekach i jeziorach. Od dziesięciu lat rozwijamy tez naszą działalność w zakresie ochrony środowiska, w szczególności dotyczącej ptaków i ryb, czym realizujemy się w naszych największych pasjach. Aktywnie działamy w dużych programach czynnej ochrony ptaków(kraska, błotniak łąkowy czy kulik wielki) prowadzonych pod szyldem tak uznanych podmiotów jak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków czy Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” oraz w programach restytucji zagrożonych gatunków ryb. Nasze działania w obszarze nadzorów przyrodniczych, monitoringów, ekspertyz, czy ocen i analiz środowiskowych prowadzimy najczęściej na styku przemysłu, inwestycji drogowych, energetyki i przesyłu energii, zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich i gminnych z bardziej lub mniej zagrożonym nimi środowiskiem naturalnym. W naszym zespole pracują doskonali eksperci z różnych dziedzin szeroko pojętej ochrony przyrody. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

Krystyna i Aleksander Syguła

AKTUALNOŚCI

Marzec 2021

Wykonujemy szereg inwentaryzacji przyrodniczych pod trasę gazociągu dla nowej Elektrowni Ostrołęka C

Styczeń/Luty 2021

Wykonaliśmy inwentaryzacje przyrodnicze pod nowy blok gazowy Energa Elektrownie Ostrołęka B oraz pod projektowany przez Urząd Miasta most przez Narew w Ostrołęce.

Grudzień 2020

Rozpoczynamy drugi sezon monitoringu śmiertelności ptaków na linii energetycznej 400kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Listopad 2020

Prowadziliśmy nadzór ornitologiczny przy usuwaniu gniazd gawronów na terenie obiektu sportowego Orlik w Kadzidle.

Listopad 2020

Wykonaliśmy ekspertyzę ichtiologiczną dla przejścia gazociągu Polska-Litwa przekopem otwartym przez koryto rzeki Dzierzbia.

Październik/Listopad 2020

Współpracujemy z Powiatem Ostrołęckim przy planowaniu przebiegu drogi powiatowej Antonie – Łęg Przedmiejski, ze szczególnym naciskiem położonym na ochronę siedlisk lęgowych kraski.

Kwiecień-Październik 2021

Prowadziliśmy badania wpływu Elektrowni Ostrołęka B na ichtiofaunę rzeki Narew dla
Energa S.A.

Wrzesień 2021

Wykonaliśmy ekspertyzę przed wycinką drzew na budowie drogi Błonie-Leszno dla Skanska S.A.

Wrzesień-październik 2021

Wykonaliśmy szereg ekspertyz przed modernizacją bloków mieszkalnych dla TBS Ciechanów.

Wrzesień 2021

Wykonaliśmy ekspertyzę przed rozbudową oczyszczalni ścieków w Stawiskach.

OFERUJEMY:
Nadzory przyrodnicze

Ochrona czynna

Monitoringi przed- i poinwestycyjne

Ekspertyzy przyrodnicze

Oceny oddziaływania na środowisko i kompensacje przyrodnicze

Doradztwo w zakresie chowu i hodowli ryb

Nadzory Przyrodnicze

 • Nadzór ornitologiczny, herpetologiczny i botaniczny przy budowie linii 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki
 • Nadzór przyrodniczy nad rozbiórką linii 220kV Ostrołęka - Olsztyn
 • Nadzór ichtiologiczny przy budowie gazociągu Polska - Litwa


Monitoringi

 • 3 letni monitoring śmiertelności ptaków na linii 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki
 • Monitoring poinwestycyjny populacji Kulika Wielkiego w buforze linii 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki
 • Wieloletni monitoring populacji lęgowej Kraski na Nizinie Kurpiowskiej


Kompensacje Przyrodnicze

 • Wieszanie budek lęgowych dla Krasek na trasie przebiegu linii 400kv Ostrołęka - Olsztyn Mątki
 • Inkubacja jaj i odchów piskląt Kulika Wielkiego z buforu linii 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki
 • Ochrona Krasek przed drapieżnictwem (terpentynowanie drzew z dziuplami i budkami)
 • Dokarmianie Krasek w okresach niesprzyjającej pogody


Ekspertyzy przyrodnicze

 • Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna budynków Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży przed termomodernizacją
 • Ekspertyza ornitologiczna (obszary ważne dla Krasek) do SUiKZP Gminy Olszewo-Borki
 • Ekspertyzy ornitologiczne do SUiKZP Gminy Lelis
 • Ekspertyza porównawcza trzech wariantów przebiegu obwodnicy Ostrołęki dla Stowarzyszenia Ekomena


Ochrona czynna

 • Ochrona czynna Kraski na Nizinie Kurpiowskiej - koordynator regionalny projektu realizowanego przez OTOP
 • Ochrona Błotniaka Łąkowego w powiecie kolneńskim realizowana przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
 • Ochrona Krasek przed drapieżnictwem (terpentynowanie drzew z dziuplami i budkami)
 • Dokarmianie Krasek w okresach niesprzyjającej pogody


Doradztwo w zakresie chowu i hodowli ryb

 • Specjalistyczny nadzór nad gospodarką jeziorową i stawową w Gospodarstwie Rybackim "Bartołty Wielkie" Piotr Fenicki.

Adres


Durlasy 11J,
07-402 Lelis

Telefon


+48 604-188-227
+48 600-891-277