SYG-NATURA

Doradztwo środowiskowe, nadzory przyrodnicze, monitoringi środowiskowe.

Ekspertyzy przyrodnicze w Olsztynie

Nasza firma zajmuje się wykonaniem ekspertyz środowiskowych w Olsztynie. Stanowi ona często niezbędny element przed rozpoczęciem inwestycji na danym obszarze. Nowe budowle, wycinki bądź ogólnie zagospodarowanie przestrzeni przed otrzymaniem warunków zabudowy, niejednokrotnie wymaga wykonania ekspertyz środowiskowych, które wpływają bezpośrednio na wydanie zgody na budowę pełnej, lub pod pewnymi warunkami, jak monitorowanie środowiska w trakcie wykonywania inwestycji bądź rozwiązania, które zabezpiecza gatunki żyjące na terenie budowy.

Czym są ekspertyzy środowiska?

Ekspertyza środowiska to opinia o kondycji środowiska, w którym ma pojawić się nowa inwestycja. Ekspertyza dotyczy przede wszystkim raportu na temat ptaków oraz ssaków zamieszkujących teren, gdzie planowana jest budowa bądź inną podobna inwestycja, wpływająca bezpośrednio na żyjące ptaki i ssaki. Przygotowane przez nas dokumenty to opinia, która jest niezbędna, aby otrzymać decyzję od organów administracyjnych. Na terenie naszego kraju zamieszkuje wiele gatunków zagrożonych i aby zachować ich bezpieczeństwo niezbędna będzie opinia specjalistów, która zostanie przekazana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tyczy się to zarówno nowych budowli, jak i renowacji budynków, które stały się miejscem zamieszkania ptaków i sakków. Wszystkie ekspertyzy środowiska muszą być wykonane przez osoby wykwalifikowane w tym zakresie, jak ornitolog bądź chiropterolog, którzy stosując swoje badania, wykonują usługę na rzecz inwestora szybko i profesjonalnie.

Ekspertyzy środowiska - Olsztyn

Zajmujemy się ekspertyzami środowiskowymi na terenie Olsztyna oraz okolic, od lat starając się skupić przede wszystkim na rzetelnie wykonanej usłudze. Wykonanie ekspertyzy środowiskowej leży po stronie inwestorów, dlatego nasza oferta skierowana jest do osób, którym zależy na szybkiej i dokładnie wykonanej ekspertyzie, która pozwoli na podjęcie rozwiązań dobrych dla inwestycji oraz dla środowiska na około niego. W naszej firmie pracują przede wszystkim osoby pełne pasji i miłości do natury, jednakże potrafiące wykonać swoją pracę rzetelnie, kierując się dobrem klienta oraz natury na około. Niezależnie od inwestycji postaramy się przygotować szczegółowy spis sytuacji środowiskowej, w której inwestor chce podjąć się budowy. Przygotowana przez nas ekspertyza jest gotowa do odesłania do Inspektora Ochrorny Środowiska. Długość wykonania usługi zależna jest od wielkości inwestycji, jaką planuje się podjąć. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, gdyż każde miejsce i inwestycja różnią się od siebie. Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego.