SYG-NATURA

Doradztwo środowiskowe, nadzory przyrodnicze, monitoringi środowiskowe.

Nadzory i ekspertyzy przyrodnicze w woj. podlaskim

Inwentaryzacje przyrodnicze to badania terenowe, które mają na celu określenie siedlisk przyrodniczych oraz zbiorowisk roślinnych, jakie znajdują się m.in. na obszarach inwestycyjnych oraz zachowawczych. Nadzorom i ekspertyzom podlegają również takie miejsce, które objęto badaniami lub określono jako obszar chroniony. Na czym dokładniej polegają nasze usługi? Kim jesteśmy i jak możemy Państwu pomóc?

Syg-Natura - ekspertyzy przyrodnicze podlaskie

Jesteśmy wiodącą na rynku firmą, która specjalizujący się w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych na obszarach inwestycyjnych oraz wielu innych. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie wymagany jest monitoring środowiska, a co za tym i idzie - również poszczególnych gatunków fauny i flory. Do naszej pracy pochodzimy z pasją - wykonywanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska to nasza misja! Mamy Państwu do zaoferowania coś więcej, niż zwykłe badania terenowe. Z przyjemnością podejmiemy się także analizy wpływu inwestycji na środowisko oraz na zamieszkujące w pobliżu zwierzęta. Tworzone przez nas ekspertyzy, to wartościowe źródło wiedzy, na temat stanu zasobów środowiska przyrodniczego. Dlaczego? W przeprowadzaniu nadzorów pomagają nam najlepsi specjaliści w całym kraju!

Nadzory przyrodnicze podlaskie

Służymy Państwu nie tylko fachowym doradztwem w zakresie lokowania inwestycji. W ramach oferowanych przez nas usług, przeprowadzamy, m.in inwentaryzacje:
• florystyczne - polegają m.in. na dokonaniu ekspertyzy pod katem zidentyfikowania gatunków podlegających ochronie, zlokalizowaniu siedlisk przyrodniczych. Wszystkie z nich, w oparciu o siedliska wymienione w dokumencie, jakim jest załącznik I Dyrektywy Siedliskowej,
• dendroflorystyczne - poza standardowymi usługami, oferujemy również pracę nad wnioskami o wycinkę drzew lub krzewów, a dodatkowo także opracowywanie koncepcji nasadzeń zastępczych,
• ornitologiczne, chiropterologiczne i herpetologiczne - we współpracy z najlepszymi specjalistów z zakresu wiedzy o ptakach i płazach,
• teriofaunistyczne - również z uwzględnieniem wytyczania szlaków zwierząt,
• nadzory przyrodnicze przeprowadzane w ramach monitowania po zakończeniu inwestycji oraz w trakcie jej realizacji,
• ocenę stanu wód powierzchniowych,
• wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko,
• przeprowadzanie raportów ekofizjograficznych - dokument niezbędny w celu sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin. Na jego podstawie opracowuje się model zagospodarowania przestrzennego w stosunku do panujących uwarunkowań przyrodniczych.
Zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.